We use, we bake and we eat cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies. Okay! Learn more

eeeeeeeeeee

AKTUALNOŚCI

 • II MIĘDZYNARODOWY KONGRES – DIAMENTY SPRZEDAŻY

  II MIĘDZYNARODOWY KONGRES – DIAMENTY SPRZEDAŻY

  II MIĘDZYNARODOWY KONGRES – DIAMENTY SPRZEDAŻY – Mistrz sprzedaży Brian …

 • Ćwiczenia z zakresu ewakuacji SP nr 1 w Lidzbarku Warmińskim – 21 września 2016r.

  Ćwiczenia z zakresu ewakuacji SP nr 1 w Lidzbarku Warmińskim – 21 września 2016r.

  Ćwiczenia z zakresu ewakuacji SP nr 1 w Lidzbarku Warmińskim

 • Konferencja na UWM w Olsztynie- 16 wrzesień 2016r.

  Konferencja na UWM w Olsztynie- 16 wrzesień 2016r.

  Konferencja na UWM w Olsztynie „Zdrowa praca popłaca” 16 wrzesień …

Oferta

Nasza oferta obejmuje miedzy innymi:

 1. Kompleksową obsługę BHP i PPOŻ.
 2. Prowadzenie instruktażu ogólnego z zakresu BHP i PPOŻ.
 3. Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk pracy.
 4. Szkolenia okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 5. Przygotowanie programów instruktaży oraz szkoleń okresowych.
 6. Sporządzanie instrukcji stanowiskowych.
 7. Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 8. Przygotowanie ocen ryzyka zawodowego.
 9. Udział w kontrolach PIP, PIS, PSP.
 10. Doradztwo prawne i techniczne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 11. Prowadzenie kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych, z wyłączeniem prac polegających na przeglądzie, konserwacji i naprawie wyposażenia przeciwpożarowego.
 12. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP i PPOŻ.
 13. Uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych dyspozycji, regulaminów i instrukcji odnoszących się do zagadnień BHP i PPOŻ.
 14. Uczestniczenie w ustalaniu zawodowych obowiązków kierowników komórek organizacyjnych oraz innych osób kierujących zespołami pracowników w zakresie BHP i PPOŻ.
 15. Prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz dokumentacji w zakresie wypadków przy pracy.
 16. Prowadzenie dokumentacji i rejestrów związanych z wystąpieniem chorób zawodowych.


BEHAP.eu 2014
realizacja: virtualmedia.pl