Szkolenia wstępne BHP

 – na stanowiskach robotniczych,
– na stanowiskach administracyjno-biurowych,
– inżynieryjno-techniczne,
– pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
Szkolenia okresowe BHP

 – na stanowiskach robotniczych,
– na stanowiskach administracyjno-biurowych,
– inżynieryjno-techniczne,
– pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Szkolenia zawodowe i inne

– Prawo pracy,
– Systemy zarządzania,
– Efektywne rozwiązania IT,
– Skuteczny marketing.

Certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy


Certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP

Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Certyfikat PIFS umożliwiający skuteczne doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ

Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych

Jesteśmy jedynym ośrodkiem w województwie warmińsko-mazurskim akredytowanym przez CIOP-PIB

 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
I PIENIĘDZY

 ŁATWY DOSTĘP DO DOKUMENTACJI SZKOLENIOWEJ

MNIEJSZY STRES ZWIĄZANY Z EGZAMINAMI

Szkolenia wstępne i okresowe BHP na terenie całego kraju

Zaufali nam