Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Artykuł 66. Konstytucji RP określa, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ten zapis doprecyzowuje art. 207 Kodeksu Pracy, który stanowi, że pracodawca oraz każda osoba kierująca w przedsiębiorstwie jest zobowiązany znać swoją odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, i że nie może przerzucić tej odpowiedzialności na służbę BHP.

Gdy jednak dojdzie już do wypadku, pracodawcy za niedopełnienie obowiązków grozi grzywna, utrudnienia w pozyskiwaniu środków z UE, zakaz zasiadania w zarządach spółoek, a nawet kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Na czym dokładnie polega odpowiedzialność pracodawcy? Zapraszamy do wysłuchania odcinka wideobloga pt. Zwierz w BHP.