Opracowywanie dokumentacji BHP i PPOŻ

Jeżeli planujesz zmiany organizacyjno-techniczne w swojej firmie, skontaktuj się z nami. Opracujemy dla Ciebie między innymi: ocenę ryzyka zawodowego, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, ocenę zagrożenia wybuchem.

Gdy zdarzył się już wypadek – zadzwoń. Zajmiemy się kompleksowo postępowaniem powypadkowym. Przygotujemy dokumentację powypadkową, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa, dzięki czemu będziesz mógł kontynuować zaplanowaną pracę w swojej firmie.

Skontaktuj się z nami info@behap.eu, tel. 664-130-464