Szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

100,00 

Termin ważności: 6 lat

Szkolenie dedykowane jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych, które muszą odbyć szkolenie okresowe z zakresu BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP, pracownicy administracyjno – biurowi muszą ukończyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a później okresowo powtarzać co 6 lat.

Podczas szkolenia pracownik pozna zasady ergonomii przy stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, nauczy się postępować w razie wypadku i choroby zawodowej, a także dowie się jak udzielać pierwszej pomocy oraz zachować się podczas pożaru.

Szkolenie okresowe BHP adresowane jest do pracowników na stanowiskach takich jak:
– pracownik sekretariatu,
– pracownik administracji państwowej/samorządowej,
– recepcjonista,
– pracownik działu kadr,
– pracownik działu księgowego,
– a także wielu innych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Kategoria: