Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

250,00 

Termin ważności: 5 lat

Szkolenie dedykowane jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, które muszą odbyć szkolenie okresowe z zakresu BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP, pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami muszą ukończyć w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy a później okresowo powtarzać co 5 lat.

Uczestnik szkolenia pozna regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, dokona identyfikacji zagrożeń oraz pozna sposoby ochrony przed nimi, nauczy się przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, zobaczy jak postępować w razie wypadku i choroby zawodowej, a także jak udzielać pierwszej pomocy oraz zachować się podczas pożaru.

Szkolenie okresowe BHP adresowane jest do pracodawców oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach takich jak:
– dyrektor,
– kierownik wydziału i innych komórek organizacyjnych,
– brygadzista,
– mistrz,
– a także wiele innych stanowisk kierowniczych.

Kategoria: