Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

100,00 

Termin ważności: 5 lat

Szkolenie dedykowane jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, które muszą odbyć szkolenie okresowe z zakresu BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP, pracownicy inżynieryjno-techniczni muszą ukończyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a później okresowo powtarzać co 5 lat.

Podczas szkolenia pracownik pozna metody identyfikacji zagrożeń oraz sposoby ochrony przed nimi, nauczy się kształtować ergonomię na stanowiskach pracy, zapozna się z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, dowie się jak postępować w razie wypadku i choroby zawodowej, a także jak udzielać pierwszej pomocy oraz zachować się podczas pożaru.

Szkolenie okresowe BHP adresowane jest do pracowników na stanowiskach takich jak:
– projektant,
– konstruktor,
– technolog,
– organizator produkcji.

Kategoria: