Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

300,00 

Termin ważności: 5 lat

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby, które muszą odbyć szkolenie okresowe z zakresu BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP, pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania tej służby muszą ukończyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a później okresowo powtarzać co 5 lat.

Podczas szkolenia pracownik zaktualizuje i uzupełni wiedzę i umiejętności w szczególności
z zakresu:
a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe BHP adresowane jest do pracowników na stanowiskach takich jak:
– inspektor ds. BHP,
– starszy inspektor ds. BHP,
– specjalista ds. BHP,
– starszy specjalista ds. BHP,
– główny specjalista ds. BHP.

Kategoria: