Szkolenie wstępne dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

100,00 

Termin ważności: 12 miesięcy

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla nowo zatrudnionych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych.

Podczas szkolenia pracownik pozna zasady ergonomii przy stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, nauczy się postępować w razie wypadku i choroby zawodowej, a także dowie się jak udzielać pierwszej pomocy oraz zachować się podczas pożaru.

Szkolenie wstępne BHP pracowników administracyjno-biurowych jest wymagane na następujących stanowiskach:
– pracownik sekretariatu,
– pracownik administracji państwowej/samorządowej,
– recepcjonista,
– pracownik działu kadr,
– pracownik działu księgowego,
– a także inni pracownicy administracyjno-biurowi.

Kategoria: