Szkolenie wstępne pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

100,00 

Termin ważności: 6 miesięcy

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla nowo zatrudnionych pracowników na stanowiskach kierowniczych.

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych.

Podczas szkolenia pracownik pozna zasady ergonomii przy stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, nauczy się postępować w razie wypadku i choroby zawodowej, a także dowie się jak udzielać pierwszej pomocy oraz zachować się podczas pożaru.

Szkolenie wstępne BHP adresowane jest do pracodawców oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach takich jak:
– dyrektor,
– kierownik wydziału i innych komórek organizacyjnych,
– brygadzista,
– mistrz,
– a także wiele innych stanowisk kierowniczych.

Kategoria: