Szkolenie wstępne pracowników inżynieryjno-technicznych

100,00 

Termin ważności: 12 miesięcy

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla nowo zatrudnionych pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych.

Podczas szkolenia pracownik pozna metody identyfikacji zagrożeń oraz sposoby ochrony przed nimi, nauczy się kształtować ergonomię na stanowiskach pracy, zapozna się z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, dowie się jak postępować w razie wypadku i choroby zawodowej, a także jak udzielać pierwszej pomocy oraz zachować się podczas pożaru.

Szkolenie wstępne BHP adresowane jest do pracowników na stanowiskach takich jak:
– projektant,
– konstruktor,
– technolog,
– organizator produkcji.

Kategoria: