Szkolenie wstępne pracowników, których charakter prac wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP

100,00 

Termin ważności: 12 miesięcy

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla nowo zatrudnionych pracowników na stanowiskach, których charakter prac wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych.

Podczas szkolenia pracownik pozna przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, nauczy się postępować w razie wypadku i choroby zawodowej, a także dowie się jak udzielać pierwszej pomocy oraz zachować się podczas pożaru. Nauczy się oceniać zagrożenia związane z wykonywaną pracą, określać metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtować warunki pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne BHP adresowane jest do pracowników na stanowiskach takich jak:
– ratownik medyczny,
– lekarz,
– nauczyciel,
– farmaceuta,
– asystentka stomatologa,
– lekarz weterynarii.

Kategoria: