Szkolenie wstępne pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

100,00 

Termin ważności: 12 miesięcy

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla nowo zatrudnionych pracowników na stanowiskach służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych.

Podczas szkolenia pracownik zaktualizuje i uzupełni wiedzę i umiejętności w szczególności
z zakresu:
a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne BHP adresowane jest do pracowników na stanowiskach takich jak:
– inspektor ds. BHP,
– starszy inspektor ds. BHP,
– specjalista ds. BHP,
– starszy specjalista ds. BHP,
– główny specjalista ds. BHP.

Kategoria: