Szkolenie wstępne pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

100,00 

Termin ważności: 12 miesięcy

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla nowo zatrudnionych pracowników na stanowiskach służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych.

Podczas szkolenia pracownik pozna istotę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz podstawowe zasady i pojęcia związane z BHP. Podczas szkolenia zaznajomi się m.in. z podstawowymi przepisami z zakresu bhp i prawa pracy, zasadami ergonomii przy stanowisku komputerowym, pojęciem wypadków i chorób zawodowych oraz z postępowaniem w razie ich powstania, pozna zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania na wypadek pożaru.

Szkolenie wstępne BHP adresowane jest do pracowników na stanowiskach takich jak:
– ślusarz,
– pracownik budowlany,
– mechanik,
– sprzedawca,
– cukiernik.

Kategoria: