UE

BEHAP Sp. z o.o. w okresie: 31.01.2019-15.02.2020 realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wdrożenie rozwiązań TIK w firmie BEHAP Sp. z o.o.”

1.Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności BEHAP Sp. z o.o. na rynku szkoleń BHP i PPOŻ, dzięki zmianie modelu biznesowego – wdrożeniu nowoczesnego oprogramowania(TIK) w firmie w okresie I.19-II.2020.

Cele szczegółowe projektu:

1)zwiększenie wartości przychodów firmy ze sprzedaży nowych i dotychczas oferowanych produktów i usług na rynku lokalnym i krajowym

2)podniesienie jakości oferowanych usług

3)poprawa zarządzania wiedzą w firmie

4)obniżenie kosztów prowadzenia działalności

5)usprawnienie współpracy z klientami i obsługi posprzedażnej

6)podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi TIK w pracy(szkolenia w projekcie).

2.Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia i wdrożenia nowego modelu biznesowego w firmie BEHAP Sp. z o.o. wzrośnie konkurencyjność firmy na rynku, obniżeniu ulegną koszty prowadzenia działalności, usprawnione zostaną kontakty z klientami, stworzona zostanie baza wiedzy i zautomatyzowane procesy obsługi zamówień oraz ich opłacania przez płatności elektroniczne.

3.Wartość projektu: 142 434,00 zł

4.Wkład Funduszy Europejskich: 95 535,00 złotych

Flaga Fundusze Europejskie Program Regionalny|Flaga Rzeczpospolitej Polskiej|Flaga Warmia i Mazury Zdrowe życie, czysty zysk|Flaga Unii Europejskiej